امروز: دوشنبه 6 خرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

گزارش کارآموزی در تعمیرگاه پیمان تکنیک (تعمیر خودرو)

گزارش کارآموزی در تعمیرگاه پیمان تکنیک (تعمیر خودرو) دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 15 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 31

این دستورات یك راهنمایی اساسی برای نصب میل بادامك را برای شما مهیا می سازد و باید توسط یك تست دقیق كامل شود اغلب خرابی های میل بادامك نو بیشتر به نصب نادرست مربوط می شود تا به نقایص موجود در میل بادامك یا لیفترها

قیمت فایل فقط 18,700 تومان

خرید

نصب و تنظیم میل بادامك جدید

این دستورات یك راهنمایی اساسی برای نصب میل بادامك را برای شما مهیا می سازد و باید توسط یك تست دقیق كامل شود . اغلب            خرابی های میل بادامك نو بیشتر به نصب نادرست مربوط می شود تا به نقایص موجود در میل بادامك یا لیفترها :

قبل از شروع كردن :

به راهنمای دستی تعمیر موتور جهت آگاهی بیشتر از ویژگی ها و جزئیات موتور خودتان مراجعه كنید سوراخهای لیفتر را برای دندة                تخم مرغی شكل زیادی چك كنید . اگر سوراخها پوسیده شده اند قالب نیاز به تعمیر یا تعویض خواهد داشت.

پوش رودهای خود را از نظر پوسیدگی و راستی چك كنید.

بازوهای روكر را از نظر ترك خوردگی یا پوسیدگی چك كنید اگر شما می خواهید یك میل بادمك كه دارای درجة بلندی بیشتری نسبت به قبلی است را نصب كنید ، نوكهای بازوهای روكر را با دقت بیشتری از نظر پوسیدگی چك كنید . پوسیدگی نامنظم روكر موجب سرعت در پوسیدگی می شود و به سوپاپ اجازة عملكرد مناسب را نمی دهد.

فنرهای سوپاپ ار از نظر فشار صحیح چك كنید . اگر فنر سوپاپ زیر فشارseat #75 باشد بیشتر از 10% زیر میانگین باشد تمام دستگاه را تعویض كنید در اینجا یك راهنما جهت فشارهای فنری مناسب برای عمكرد جادهای میل بادمك موجود می باشد.

با سوپاپ باز هرگز از فشار pound 375 بالاتر نرود.

اگر شما د حال تعویض یك میل بادامك خراب هستید ، قبل از نصب میل بادامك جدید اول دلیل خرابی قبلی را مشخص كنید ممكن است علتی برای خرابی وجود داشته باشد كه میل بادامك جدید را نیز خراب كند .

بعد از اینكه میل بادمك كهنه را بیرون آوردید موتور را تمیز كنید تمامی ناخالصی ها و روغن های كثیف را برطرف كنید حتی كمترین ناخالصی موجود میل بادمك می تواند میل بادامك جدید را نیز خراب كند.

نصب میل بادامك:

قبل از نصب میل بادامك جدید ، به دقت پره های میل بادامك ،      حفره های روغن ، سطوح ژورنال یاتاقان را كه ممكن است در حمل و نقل آسیب دیده باشد چك كنید . از یك حلال ملایم جهت رفع هر گونه تراشة فلزی استفاده كنید . از هیچگونه عامل تمیز كنندة ساینده استفاده نكنید . میل بادامك را توسط یك حوله نرم یا هوای فشرده خشك كنید.

چرخ زنجیر خور میل بادامك (یا 3 تا4 عدد پیچ بلند) را به عنوان یك دسته هنگام نصب میل بادامك جدید وصل كنید . میل بادامك را با روغن مخصوص آماده شده روغن كاری كنید به آرامی میل بادامك را با حركتی چرخی درون قالب موتور وارد كنید مواضب باشید كه به یاتاقانهای میل بادامك آسیبی نرسانید .(تذكر : اگر طرف ژورنال میل بادامك بر روی لبه یاتاقان میل بادامك كشیده شود ، یاتاقانهای میل بادامك به سادگی آسیب نمی بیند). هنگامی كه میل بادامك در جایش قرار گرفت از چرخیدن آن بطور آزاد اطمینان حاصل نمایید.

لیفترهای متغیر rhoad تنها نوعی فیلتری هستند كه قبل از نصب نیاز به پر شدن توسط روغن دارند برای پر كردن لفترهای rhoad توسط روغن ،هر لیفتر را به صورت كامل درون یك ظرف روغن فرو ببرید و پلونگر داخلی را همراه با یك پوش رود فشار دهید تا به ته برخورد كند . برای چند ثانیه آن را نگه دارید و سپس به آهستگی آنرا رها نمایید ابتكار را تا زمانی كه لیفتر پر از روغن شده ادامه دهید . فرو بردن لیفتر در روغن به تنهایی نمی تواند باعث پر شدن آن شود انواع دیگر لیفترهای هیدرولیك را قبلاً با روغن پر نكنید لیفترها را با روغن مخصوص آغشته كنید ، مخصوصاً قسمتهای ته را ، و آنها را درون سوراخها قرار دهید    میل بادامك را بچرخانید تا از حركت آزادانه لیفتر به سمت بالا و پایین اطمینان حاصل نمایید.

دستگاه تایمینگ را نصب كنید رشته سوپاپ را برای سیلندر1# نصب نمایید آنرا تنظیم كنید و از كاركرد آن در هنگام بالاترین درجه بلند كردن اطمینان حاصل كنید :

سوپاپ را به وضوح پیستون چك كنید : شما باید 90% برای ورودی و 100% برای خروجی حداقل داشته یاشید باید سوپاپ به تصفیه قالب نیز چك شود اگر بزرگتر از سوپاپهای زمینه استفاده شده است.

نگاه دارند فنر سوپاپ را به هادی سوپاپ یا سیل سوپاپ برای تصفیه چك كنید شما باید حداقل 60% داشته باشید البته 120% ترجیح داده        می شود.

اگر هر كدام از این تصفیه ها مشكلی داشت آنرا رفع كنید .

احتمال هنوز كافی نیست.

تنظیم كردن میل بادامك :

یك چرخ درجه را برای میل لنگ و یك عقربه بر روی قالب آن نصب كنید بوش رود و بازوی روكر را از سیلندر 1# بیرون بیاورید برای رسیدن به مركز مرگ بالا ، موتور را بچرخانید تا پیستون با نقطه  tdc تماس پیدا كند چرخ درجه را در عقربه تنظیم كنید اكنون موتور را در قلاف جهت بچرخانید تا پیستون متوقف شود یك مارك دیگر بر روی چرخ در عقربه ثبت كنید اگر چرخ درجه بصورت صحیح جایگزین شده باشد ، یك شماره مساوی درجه بر روی دو طرف tdc  انواع دیگر لیفترهای هیدرولیك را قبلاً با روغن پر نكنید لیفترها را باروغن مخصوص آغشته كنید مخصوصاً قسمتهای ته را ، و آنها را درون سوراخها قرار دهید میل بادامك رابچرخانید تا از حركت آزادانه لیفتر به سمت بالا و پایین اطمینان حاصل نمایند.

دستگاه تایمینگ را نصب كنید رشته سوپاپ را برای سیلندر 1# نصب نمایید آنرا تنظیم كنید و از كاركرد آن در هنگام بالاترین درجه بلند كردن اطمینان حاصل كنید سوپاپ را به وضوح پیستون چك كنید شما باید 90% برای ورودی و 100% برای خروجی حداقل داشته باشید .

باید سوپاپ به تصفیه قالب نیز چك شود اگر از سوپاپهای ذخیره استفاده شده است نگاه دارنده فنر سوپاپ را به هادی سوپاپ یا میل سوپاپ برای تصفیه چك كنید :

شما باید 60% حداقل داشته باشید البته 120% توجیح داده می شود.

اگر هر كدام از این تصفیه ها مشكلی داشت آنرا رفع كنید .

احتمالاً هنوز كافی نیست.

 تنظیم كردن میل بادامك :

یك چرخ درجه را بر روی میل لنگ و یك عقربه بر روی قالب آن نصب كنید بوش رود و بازوی روكر را از سیلندر 1# بیرون بیاورید برای رسیدن به مركز مرگ بالا ، موتور را بچرخانید تا پیستون با نقطه tdc  تماس پیدا كند چرخ درجه را در عقربه تنظیم كنید اكنون موتور را در خلاف جهت بچرخانید تا پیستون متوقف شود یك مارك دیگر بر روی چرخ درجه عقربه ثبت كنید اگر چرخ درجه بورت پیچ جایگزین شده با یك شماره مساوی درجه بر روی دو شرف tdc بر روی چرخ درجه بوجود می آید

اگر یك شماره نا برابر از درجه ها وجود داشته باشد باید چرخ درجه دوباره جایگزین شود

برای مثال اگر شما درجه 24 را بر روی یك طرف و درجه حركت دار تا آن نامیزانی برطرف شود هنگامی كه چرخ درجه در جای خود قرار گرفت علامتهایی كه ثبت كرده اید و نقطه tdc  را رفع كنید یك شاخص باید همراه لیفتر تا حد ممكن باید نزدیك هم قرار گیرند.

حداقل موتور را دو دور بچرخانید از اینكه شاخص صفحه ساعت به راحتی كار می كند و لیفتر در سوراخ گیر نكرده اطمینان حاصل نمائید.

موتور را در جهت خلاف حركت عقربه های ساعت بچرخانید تا اینكه بالاترین درجه بلند شدن بدست آید شاخص صفحه ساعت را صفر كنید و چرخش را تا زمانی كه 50% بدست آید ادامه دهید.

چرخ درجه را در این نقطه علامت بزنید موتور را به خلاف جهت       عقربه های ساعت دوباره بچرخانید تا دوباره بالاترین درجه بلند شدن بدست آید.

حركت به خلاف جهت حركت ساعت را ادامه دهید.

تا 70% نشان داده شود اكنون موتور را در جهت حركت عقربه های ساعت بچرخانید تا 50% را بر روی شاخص صفحه نشان داده شود دوباره چرخ درجه را نصب نمائید.

قسمت بین دو درجه نصب شده مركز پره درونی است یك مثال از این می تواند 180 درجه بر روی یك طرف جرخ درجه و 36 بر روی طرف دیگر باشد با جمع كردن این دو به 216 درجه می رسید این عدد بر دو تقسیم می شود و مركز پره می باشد اگر جداسازی مركز پره 108 درجه در میل بادامك باشد ، میل بادامك در جایی درست قرار گرفته است . اگر شمارة كوچكتر از جداسازی مركز پرة میل لنگ باشد ، مانند 106 درجه ، میل بادامك پیشرفته است اگر مركز پره بالاتر بیاید ، مانند 110 درجه ، میل بادامك درست جا نیافتاده است ، اگر شما از جداسازی مركز مطمئن نیستید ، این كار را برای پره خروجی تكرار كنید با استفاده از بوشنیگ درجه كلیدهای تعویض یا دنده میل لنگ چند جایگاه می توانید تطبیق را انجام دهید.

بقیه تعدیل و رشته سوپاپ را نصب كنید:

همراه با پیستون در نقطه مرگ بالای عقربه متراكم شده ، بوش رود را با انگشت شصت و نشان یك دست نگه دارید و با دست دیگر مهره روكر را در حلی كه بوش رود را به سمت بالا و پایین حركت می دهید ببندید هنگامی كه شما دیگر بوش رود را به بالا و پایین حركت نمی دهید تسمه را تا حد صفر تعدیل كنید.

لیفترهای هیدرولیك :

برای لیفترهای Rhoad و نوع ذخیره بسته شده یك عدد  اضافی برای بار كردن صحیح استفاده می شود همراه با گشتاورهای بازوی روكر نامیزان برای جایگزینی صحیح لیفتر بارگیری شده را چك كنید لیفترهای Rhoad و نوع ذخیره به حداقل 10% بین بلونگر و گیره نگه دارنده نیاز دارند.

لیفترهای RCV بالا به 000/تا002/ تصفیه در رشته سوپاپ نیاز دارند . در خیلی استفاده كردن از یك میل بادامك بالاتر ملزم به استفاده از یك بوش رو بلندتر می باشد.

لیفترهای سفت :

سوپاپها را تنظیم كنید تا حدی كه 004/ لیفتر از حد پیشنهاد داده شود نا كمبودی كه در طول گرم شدن ماشین بوجود آمده را جبران كند.

یك فیلتر روغن جدید همراه با روغن تازه و جدید نصب كنید قبل از استارت سیستم روغن را بوسیله یك دریل الكتریكی بكار اندازید      (برای اطمینان) .

 از هندل زدن طولانی مدت موتور در استارت اولیه اجتناب كنید هنگامی كه موتور روشن شده سرعت موتور را بین rmp1800وrmp2000برای 20دقیقه نگه دارید اجازه ندهید سرعت موتور از rmp1200 كمتر شود این گرم شدن با rmp بالا ضروری می باشد زیرا rmp پایین بار زیادی را بر روی پره های میل بادامك وارد می كند و چرخش لیفتر سوپاپ را كاهش می دهد اگر پوشش سوپاپ روی آن نباشد شما قادر خواهید بود چرخش بوش رودها را ببینید.

قیمت فایل فقط 18,700 تومان

خرید

برچسب ها : لیفترهای سفت , تعمیرگاه پیمان تكنیک , تعمیر خودرو

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر