امروز: یکشنبه 5 خرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ دسته: حسابداری
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 74 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 92

تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

قیمت فایل فقط 14,300 تومان

خرید

تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

فهرست‌ مندرجات‌

                                                                                                        شمـاره‌ بنـد

 مقدمـه‌                                                                       1  تا10

 هدف‌ و جایگاه‌                                                                                                                 1  تا  4

 دیدگاه‌ كلی‌                                                                           5

 گزارشگری‌ مالی‌ و اجزای‌ آن‌                                                                                 6  تا  7

 دامنه‌ كاربرد                                                                                                                              8  تا  9

 واحد گزارشگر                                                                                                                                10

 سایر موارد                                                                                                    11

فصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهای‌ مالی‌                                                              1-1 تا 13-1

             استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنان‌                         5-1 تا 6-1

             وضعیت‌ مالی‌،  عملكرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌                                7-1  تا 13-1

 فصل‌ دوم‌ ـ خصوصیات‌ كیفی‌ اطلاعات‌ مالی                                                    1-2  تا 35-2

             كیفیت‌ اهمیت‌                                                                                                6-2  تا 7-2

             خصوصیات‌ كیفی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات                                       8-2  تا 19-2

             مربوط‌ بودن‌                                                                                                8-2  تا  11-2

              ـ ارزش‌ پیش‌بینی‌ كنندگی‌ و تأییدكنندگی‌                                        9-2  تا 10-2

              ـ انتخاب‌ خاصه‌                                                                                                   11-2

             قابل‌ اتكا بودن‌                                                                                          12-2  تا  19-2

              ـ بیان‌ صادقانه‌                                                                                      14-2  تا 15-2

              ـ رجحان‌ محتوا برشكل‌                                                                       16-2

              ـ بی‌طرفی‌                                                                                                                17-2

              ـ احتیاط‌                                                                                                                18-2

              ـ كامل‌ بودن‌                                                                                                         19-2

             خصوصیات‌ كیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌                                 20-2  تا 29-2

             قابل‌ مقایسه‌ بودن‌                                                                          21-2  تا 26-2

             ـ ثبات‌ رویه‌                                                                                              24-2

             ـ افشائیات‌                                                                                          25-2  تا 26-2

             قابل‌ فهم‌بودن‌                                                                                   27-2  تا 29-2

             ـ ادغام‌ و طبقه‌بندی‌ اطلاعات‌                                                     28-2

             ـ توان‌ استفاده‌كنندگان‌                                                                       29-2

پیوست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

                                                                                                                   شمـاره‌ بنـد   

             محدودیتهای‌ حاكم‌ بر خصوصیات‌ كیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌                   30-2  تا 34-2

             ـ موازنه‌ بین‌ خصوصیات‌ كیفی‌                                                31-2  تا 32-2

             ـ به‌ موقع‌ بودن‌                                                                                        33-2

             ـ منفعت‌ و هزینه‌                                                                                  34-2

             تصویر مطلوب‌                                                                                           35-2

فصل‌ سوم‌ ـ عناصر صورتهای‌ مالی‌                                                                         1-3 تا 50-3

داراییها و بدهیها                                                               5-3  تا 34-3

                داراییها                                                                      5-3  تا 18-3

            ـ تعریف‌ دارایی‌                                                                             5-3

            ـ حقوق‌ و سایر راههای‌ دستیابی‌ مشروع‌                                     6-3  تا 10-3

            ـ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌                                                            11-3  تا 14-3

            ـ كنترل‌ توسط‌ واحد تجاری‌                                                 15-3  تا 16-3

            ـ معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌                                             17-3

            ـ مخاطره‌                                                                        18-3

                بدهیها                                                                   19-3  تا 28-3

           ـ تعریف‌ بدهی                                                                   19-3  تا  23-3

           ـ تعهدات‌                                                                                             24-3  تا 27-3

           ـ معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌                                             28-3

           سایر جنبه‌های‌ داراییها و بدهیها                                              29-3  تا 34-3

           ـ قرینه‌ بودن‌ داراییها و بدهیها                                                   29-3  تا 30-3

           ـ تهاتر داراییها و بدهیها                                                             31-3  تا 34-3

حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌                                                                     35-3  تا 42-3

درآمدها و هزینه‌ها                                                                           43-3  تا 44-3

          آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌                                           45-3  تا 50-3

پیوست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

                                                                                                شمـاره‌ بنـد

فصل‌ چهارم‌ ـ شناخت‌ در صورتهای‌ مالی                                             1-4 تا 50-4

             مراحل‌ شناخت‌                                                                                5-4  تا 8-4

             معیارهای‌ شناخت‌                                                                        6-4  تا  10-4

                  شناخت‌ اولیه‌                                                                            6-4

                  تجدید اندازه‌گیری‌                                                                  7-4

                  قطع‌ شناخت‌                                                                                   8-4

                  شناخت‌ درآمد و هزینه‌                                                    9-4  تا 10-4

             فرایند شناخت‌                                                                             11-4  تا 27-4

                  رویدادهای‌ گذشته‌                                                           11-4  تا 14-4

                  معاملات‌                                                                                   15-4  تا 21-4

                  رویدادهایی‌ غیر از معاملات‌                                        22-4 تا 24-4

                  قطع‌ شناخت‌                                                                      25-4  تا 27-4

              شناخت‌ درآمد و هزینه‌                                                      28-4  تا 36-4

                   شناخت‌ درآمد                                                                  28-4  تا 31-4

                   شناخت‌ هزینه‌                                                                  32-4  تا 36-4

كافی‌ بودن‌ شواهد                                                                      37-4  تا 39-4

 قابلیت‌ اتكای‌ كافی‌                                                                   40-4  تا 50-4

                  اندازه‌گیری‌ برحسب‌ مبالغ‌ پولی                                   44-4 تا 45-4

                  ابهام‌ درباره‌ میزان‌ منافع‌                                             46-4 تا 49-4

                 وجود یك‌ مبلغ‌ حداقل‌                                                         50-4

فصل‌ پنجم‌ ـ اندازه‌گیری‌ در صورتهای‌ مالی‌                                        1-5  تا  35-5

نظامهای‌ اندازه‌گیری                                                        10-5  تا 30-5

                  بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌                                           11-5  تا 18-5

                  ارزش‌ جاری‌                                                                         19-5  تا  27-5

                  تعدیل‌ از بابت‌ اثرات‌ تورم‌ عمومی                              28-5  تا 30-5

نتیجه‌گیری‌                                                                               31-5  تا 35-5

قیمت فایل فقط 14,300 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ , مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر